หน้าเว็บ

9.16.2555


คาถาพระแม่ธรณี คาถาบูชาพระแม่ธรณี ตั้งนะโม ๓ จบ

บทสวดพระพุทธคุณ
อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต
โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธภะคะวาติ

บทสวดพระธรรมคุณ
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฎฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิติ

บทสวดพระสังฆคุณ
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต
สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะปุริ สะปุคคะลา เอสะ
ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย
อะนุตตะรัง ปุญญัคเขตตัง โลกัสสาติ.
อิติปิโสภะคะวา สะวา อะระหัง สุคะโต สวาหะ (ว่า 3 จบ )

หลังจากนั้นสวดด้วย
ตัสสาเกษีสะโต ยะถาคงคา โสตังปะวัตตันติ มาระเสนา
ปฏิฐาตุง อาสักโภนโต ปะลายิงสุปาริมานานุภาเวนะมาระ
เสนาปะราชิตาทิโส ทิสัง ปะลายันติ วิทังเสนติอะเสสะโต

อย่างน้อย 3 จบ แต่ถ้าจะให้ดี 21 จบ เพราะกำลังของแม่พระธรณี คือ 21 หากท่านที่มีศัตรู คู่อาฆาต ค่อยกลั่นแกล้ง อิจฉาริษยา ขอให้ท่านเขียนชื่อ บุคคลเหล่านั้น ใส่กระดาษสีขาว วางไว้ในพานเชิญ จากนั้นให้นำดินสักหนึ่งกำมือ
(ดินคือแม่ธรณี) กลบทับไว้ จากนั้น จุดธูป 9 ดอก สวดมนต์บูชาพระแม่ธรณี ตามลำดับ โดยเฉพาะคาถาบูชาพระแม่ธรณีให้สวด 21 จบ แล้วอธิษฐานให้เลิกจองเวรจองกรรมต่อกัน อโหสิกรรมต่อกัน ให้ศัตรูกลับกลายเป็นกัลยาณมิตร ด้วยจิตที่มีเมตตา คำอธิษฐานจะสัมฤทธิ์ผลทุกประการ
ให้สวดบูชาติดต่อกัน 7 วัน และแผ่เมตตาให้แก่ศัตรูเราด้วยนะค่ะ
อ้อ!! ให้ถวายสังฆทานและเขียนชื่อบุคคลที่เป็นศัตรูเราด้วย ให้เค้าอโหสิกรรมให้เรา ดวงจิตเค้าจะอ่อนหลงจนกลายเป็นกัลยาณมิตรที่ดีของเราตลอดไป ค่อยๆทำไป ถ้ากรรมหนัก ก็ให้สวดมนต์ทุกวัน ไปเรื่อย ๆ กรรมจะทุเลาเบาบางลงไปในที่สุดนะค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น